12 Kg Tüp Kaç Litre Gaz Alır?

12 kg tüp kaç litre gaz alır gibi merak ettiğimiz önemli harcama kalemi, birçok lüzumsuz sarf kalemlerinden uygulanabilecek ufak tasarruflarla daha çok kâr sağlayacaktır. LPG‘de litre ile kg farklı şeylerdir. 12 kg tüp içerisinde ortalama 22 litre LPG var. Tüp kg olarak satılıyor, LPG/Oto gaz litre olarak satılıyor, 1 litre LPG yaz kış farkıyla söylersek 0,55 veya 0,57 kg yapar.

Şişman 12 kg Tüp Kaç Litre gaz alır?

Şişman tüp mutfakta kullanılır ve 12 KG dolum yapılır. Gazın yoğunluğu yaklaşık 0.564 dür. Yani bu da yaklaşık olarak 12 KG LPG = 24 Litre LPG yapar. Yani oto gaz istasyonundan LPG dolumu yaptırdığınız zaman, bayiden aldığınız tüpe denk olması için ; 12 litre değil, 24 litre gaz bastırmanız lazım.

Pin
12 kg ev tipi tüp

12 kg tüp fiyatı ne kadar?

Ev tüpü olarak bilinen 12 kg’lık Aygaz tüp fiyatı illere göre değişmektedir. Adana Aygaz tüp fiyatı olarak söylemek gerekirse, 12 kg Aygaz tüp 307 TL‘dir. 12 kg tüp kaç litre gaz alır sorusunun cevabını da yukarıdaki başlıkta vermiştik.

Piknik Tüpü Kaç Litre Gaz Alır?

Piknik tüpü elde taşınabilen küçük tüp olarak bilinir. Dar çemberli tüpün üst çember çapı 18 cm, geniş çemberli tüpün üst çember çapı 22,5 cm’dir. Tüplerde 2 kg LPG bulunmaktadır. Küçük tüplerde güvenlik valfi olmadığından kapalı mekânlarda bulundurulması ve tüpün fazla ısıya maruz bırakılması sakıncalıdır.

Pin
2 kg piknik tüpü

2 kg piknik tüpü fiyatı ne kadar?

2 kg piknik tüpü açık alanlarda kullanmak için üretilmektedir. 2 kg piknik tüpü fiyatı 67 TL olarak Aygaz tarafından satılmaktadır.

Gaz kaçağı durumunda neler yapmalıyım?

Herhangi bir kazayla karşılaşmamak için, LPG yakan cihazlarınızın kullanım kılavuzlarına elverişli şekilde monte edildiğinden güvenilir olun.

Unutmayın, LPG yakan cihazlar havadaki oksijeni kullanır. Bu sebeple, cihazların kullanıldığı mekanda yeterli taze hava değişimi sağlanması önemli ehemmiyet taşır.

Kaçak durumunda;

  • Kapı ve pencereleri açarak evinizi havalandırın.
  • Tüpün üstündeki musluğu/valfi kapatın.
  • Dedantörü derhal tüpten ayırıp tüpünüzü açılmış havaya çıkartın.
  • Kıvılcım çıkarabilecek hareketlerden kaçının. (Kibrit, çakmak yakılmamalı; elektrik anahtarı açılıp kapatılmamalı; buzdolabı kapağı açılmamalı)
  • Zemin, çukur ve ıssız yerleri süpürgeyle süpürür gibi yaparak, havadan ağır olduğu için yere çöken LPG’nin dışarı atılmasını sağlayın.
  •  Hemen yetki sahibi bayinize haber verin.

Gaz kaçağından etkilenme durunda, kişi dışarıya çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa mekân havalandırılıp, gerek görülürse yapay solunum yaptırılmalı ve zaman geçirilmeden tıbbi yardım çağrılmalıdır.

LPG, cilde ilişki ettirilmemelidir. Soğuk yanma sebebiyle önemli deri yanıkları olur. Bu halde dahi doktora başvurulmalıdır.

Bir tüpün patlaması için tüpün içindeki basıncın çok yüksek değerlere (50 bar ve üzeri) çıkması, belli bir zamanın üstünde yangın içinde kalması ve güvenlik valfinin açılmaması gerekir.

LPG nedir?

Halk arasında sık sık “tüpgaz” adıyla bilindik LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ısıtma, pişirme ve aydınlatmada sarf edilen süregelen bir enerji kaynağıdır. LPG renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ancak meydana gelebilecek bir sızıntının derhal anlaşılması için rafinerilerde bilhassa kokulandırılmıştır. Ham petrolün rafinelerde arıtılmasıyla yahut natürel gazdan elde ettikleri LPG, çelik tüplere doldurularak tüketiciye takdim edilir. LPG, bütan ve propan gazlarına ve bunların belli oranlarındaki karışımlarına verilen umumi ad olup Türkiye’deki ev tüplerinde sarf edilen LPG %70 bütan, %30 propandan oluşmaktadır. Yüksek yoğunluğu nedeni ile havadan ağır olan LPG hidrokarbon köklü yanıcı bir gazdır.

LPG özellikleri?

LPG tüpte hem likit hem gaz durumunda yer alır. Tüpün tabi olduğu aygıt kullanılmaya başlandığında, üstteki gaz halindeki LPG eksilir. Alttaki likit LPG haricen aldığı ısı enerjisi yardımıyla buharlaşarak eksilen gaz sayısını tekrar üretir. LPG basınç altında sıvılaştırılmış bir gaz olduğu ve kaynama noktası aşağı yukarı 0°C olduğu için oda ısısında gaz fazında yer alır. Basınç altında basit sıvılaştırılabildiğinden çelik tüplere rahatlıkla depolanıp taşınabilmesi ve düşük sıcaklıklarda dahi kolaylıkla buharlaşabilmesi LPG’yi başka yakıtlara göre üstün kılan özelliklerdir.

LPG zehirli midir?

LPG zehirsiz bir gazdır. LPG’nin, içerdiği propan ve bütanın solunmasının ademoğlu bedeni üstünde zehirleyici tesiri yoktur. LPG’nin zehirli olduğu halk arasında süregelen olan hatalı bir inanıştır. LPG kaçağı neticesinde meydana gelen ölümler LPG’nin zehirli olduğundan değil; havadan ağır olması sebebiyle ortamdaki oksijen sayısını azaltmasından sebeplenmektedir.

LPG donar mı?

Sahip oluğu kimyevi özellikleri yardımıyla LPG‘nin hayat sürdüğümüz koşullarda donması muhtemel değildir. Sıvı LPG, 0°C sıcaklıkta dahi dış ortamdan ısı enerjisi aktarımı yardımıyla kaynayarak gaz fazına geçer. Tüpün bulunduğu ortam ısısı 0°C’nin altına düştüğü hallerde haricen yeterli enerjiyi alamayacağı için LPG kaynamakta güçlük çekmeye başlar, tüp çeperinden ısı aktarımı yapılmaya çalışırken tüpün yüzeyindeki havadaki su buharı evvela çiğleşir, sonra dahi donar. Halk arasında bilindik şekliyle “tüpün donması” denen bu vaka gerçekte tüpün çeperindeki suyun donmasından ibarettir. Tüp bu halde yeterli gaz üretemeyecek, gaza gereksinim duyan cihazlar çalışmayacaktır. Bundan ötürü tüplerin doğru kullanım yeri, havalandırılma imkânı bulunan oda sıcaklığındaki ortamlardır.

LPG tehlikeli midir?

Standartlara elverişli imal edilen LPG tüpleri ve LPG ile çalışan cihazlar yüksek emniyet katsayıları ile tasarlanmakta ve emniyet ekipmanları ile donatılmaktadır. Bu anlamda LPG, evinizde kullanabileceğiniz başka enerji kaynakları kadar güvenlidir.

Tüp patlar mı?

Tüpün içindeki LPG, bağımlı olan cihazın gereksinimi olan debiyi sağlayabilmek hedefiyle dış ortamdan aldığı ısı enerjisiyle kaynayarak gaz fazına geçer. Tüplerin içindeki gazın basıncı ortam sıcaklığına tabi olarak 2-3 bar arasında değişir; buna karşın tüplerin işletme (çalışma) basıncı 17,5 bar olacak şekilde tasarlanır. Tüplerin üstünde bulunan güvenlik valfleri tüpün içindeki basınç 26,5 barın üstüne vardığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tüpün içindeki basıncın daha dahi yükselerek tüpün patlamasını engel olur. Tüpler imalattan çıktıktan sonra hidrostatik dayanırlık testinden geçerler. Bir tüpün patlaması için tüpün içindeki basıncın çok yüksek değerlere (50 bar ve üzeri) çıkması, belli bir zamanın üstünde yangın içinde kalması ve güvenlik valfinin açılmaması lazım olur. Basında çıkan pek çok “tüp patladı” şeklindeki haberlerde asıl kastedilen patlama tüpün değil; ortama sunulan gazın bir ateş kaynağıyla birleşerek patlamasıdır. Bu sebeplerden ötürü evlerde sarf edilen tüplerin dayanırlık ve firari testlerinden geçtiğinden ve güvenlik valflerinin çalışır halde olmasından kesinlikle güvenilir olunmalıdır.

Kabartmalı tüp güvenli tüp müdür?

Tüplerin üstünde bulunan kabartma yalnızca tüpün markasını gösterir, tüplerin güvenliğini güvence etmez. Tüpünüzü alırken, tüpün bütün emniyet kontrollerinin yapıldığının ve ilk kere sizin tarafınızdan açılacağının garantisi olan hologram kapağının olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Tüpün tam dolu olduğundan nasıl emin olurum?

Hologram kapağı görüldüğü anda, tüpünüzün tam dolu olmasından ve ilk kere sizin tarafınızdan kullanılacağından güvenilir olabilirsiniz. Dilerseniz, tüpünüzün ne kadar gittiğini tartmak için, satın aldığınız tarihi bir yere not edebilir, 12 kg LPG’yle tam dolu olmasından güvenilir olabilirsiniz.

Hologram kapak ne demektir?

Farklı marka tüplerinde değişik kapaklar olsa dahi, hologram kapak her markada bulunmaz. Tüplerdeki hologram kapak taklit edilemez. Hologram kapaklar valfin tamamını kaplar. Üzerinde 6 mm’lik gri, parlayan hologram şeridi vardır. Bu şeride değişik açılardan baktığınızda üst üste 3 katmanlı logolarını görebilirsiniz. Hologram kapaklı her tüp tam dolu, tam güvenlidir.

“Mavi Bilgi Kartı” neye yarıyor?

Tüplü gazla yaşanan problemlerin fazlası bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu sebeple bütün ev tüplerine üstünde uyaran notlar bulunan bir de bilgi kartı ekledik. Mavi Bilgi Kartı programıyla sizleri tüplü gaz tüketiminde dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Kartın üzerinden tüpünüzün kullanımıyla alakalı verilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Dedantör ne işe yarar?

Tüple cihazın bağlantısını gerçekleştiren ekipmanlarda emniyet yönünden ehemmiyet taşır. Dedantör, tüpteki gaz çıkışı basıncını ayarlayarak, LPG’li cihazların sıhhatli çalışmasını sağlar.
Sağlıklı gaz akışı için, tüplerle beraber kuvvetli iç örgüsü ve termo malzemesiyle basınç ve sıcağa sağlam çift katmanıyla vuruş korumalı hortumlar kullanılmalıdır. Hortumun dedantöre ve cihaza bağlantılarını kelepçeyle yapmayı ve eskiyen, çatlayan yahut sertleşen hortumları yenisiyle değiştirmeyi unutmamalısınız. Tüpünüzle beraber ekipmanları kullanabilmeniz için, Avrupa standartlarında çift kilitli metal dedantör ve özelliklerini yukarda belirttiğimiz 1,5 m’lik hortum ve kelepçelerden meydana gelen Güvenli Bağlantı Seti’ni hazırladık.
Ocak, şofben yahut ısıtıcıların aygıt özellikleri ve gaz basınçları farklıdır (Mutfakta sarf edilen dedantör 29, banyoda sarf edilen dedantör 39 mbar’dır). Cihazınıza elverişli olmayan dedantör kullanmanız tüpünüzdeki gazı tam manasıyla kullanamamanıza ve LPG’den gereğince verim alamamanıza yol açar. Tüpün zamanından evvela bittiğini düşünerek yapılan tüpü yan yatırmak, sıcak suyun içerisine koymak gibi programlar dahi tehlike yaratmaktadır.
Tüpünüzden maksimum yarar sağlamak için, tüpünüzle beraber cihaza elverişli dedantör kullanmayı mutlaka savsaklama etmeyin.

Hortum ve dedantörü ne sıklıkta değiştirmeliyim?

Tüpünüzle beraber kullandığınız hortumu 3, dedantörü şayet 10 senede bir değiştirmelisiniz.

Tüple aygıt arasındaki hortum tek parça olmalı ve uzunluğu 1,5 metreyi geçmemelidir.

Tüpümü kendim takabilir miyim?

Tüpünüzün servis görevlisi yönünden takılmasını sağlayın. Bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü yahut sizin için hususi olarak hazırladığımız Kaçak Kontrol Sıvısı ile denetim edilmelidir. Kontrol mutlaka açılmış ateşle (kibrit, çakmak vb.) yapılmamalıdır.
Bağlantı noktasında firari varsa, dedantörü çıkartıp zaman geçirmeden bayinize haber verin.

Tüpün korsanı olur mu?

Piyasadaki bütün ufak tüp kapakları birbirine benziyor. Kolayca taklit edilebilmeleri ve bozulmuş olmadan çıkarılabilmeleri, onları korsan yahut noksan doluma açılmış duruma getiriyor. Bu vaziyet, tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor.

YouTube video
Tüp kafası nasıl takılır, dedantör nasıl değiştirilir?
5/5 - (1 vote)
Photo of author

Mithat Can BOZ

Bir bilginin peşinden umarsızca koşan o kişi :)
Alakalı İçerikler
İnstagram Akış Yenilenemedi Hatası 2024
bankadan nasil para cekilir farkli yontemler 2022
Yorum yapın